ay

is.
1. 月, 月份: \ay gün takvimi 日历, 历书 mart \ayı 3月份 haziran \ayı 6月份 aralık \ayı 12月份 Ayın kaçı? 今天几号了?
2. 一个月的时间段: Bu iş ancak üç ayda biter. 这件工作只用3个月就可完成。
◇ \ay be \ay 一个月一个月地, 逐月地: Borcunu ay be ay ödedi. 他逐月把帐还了。\ayda yılda bir 极少, 难得: Ayda yılda bir sinemaya gider. 他难得去一次电影院。\ayın on dördü gibi 面如满月的, 貌若天仙的: \ayın on dördü gibi bir genç hanım 一位面如满月的青年女子 On yedi yaşına girdiği sırada ayın on dördü gibi bir kız olmuş. 17岁那年, 她出落成了一个貌若天仙的美女。
◆ Ay aydın, hesap belli. 一清二楚, 明明白白。Ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez. 三年不开张, 开张吃三年。
II
ünl. 啊!呀!哎呀!哎哟: Ay, dişim çok ağrıyor! 哎哟!我的牙疼死了!Ay, yemek yandı! 哎呀!饭糊了!

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Synonyms:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.